ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT PHẲNG Mã hàng: YW1P-1EQM3R

Danh mục: Idec
Mã Sản Phẩm : YW1P-1EQM3R

ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT PHẲNG

Mã hàng: YW1P-1EQM3R

Màu đỏ, 220 V AC/DC

Xuất xứ: Idec- China

ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT PHẲNG

Mã hàng:  YW1P-1EQM3R 

220 V AC/DC

Xuất xứ: Idec- China

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com