MODUL S7-1200, ANALOG SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE

Danh mục: ANALOG MODULE
Mã Sản Phẩm : 6ES7231-5QA30-0XB0

Mã hàng: 6ES7231-5QA30-0XB0

Xuất xứ: Siemens-DE

SIMATIC S7-1200, ANALOG
SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE,
TYPE J OR K

Mã hàng:  6ES7231-5QA30-0XB0

Xuất xứ: Siemens-DE

SIMATIC S7-1200, ANALOG
SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE,
TYPE J OR KSản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com