Màn hình HMI OP177B 6″ PN/DP: 6AV6642-0DA01-1AX1

Mã Sản Phẩm :

Mã hàng: 6AV6642-0DA01-1AX1

Xuất xứ: Siemens-Germany

SIMATIC OP177B 6″ PN/DP STN 256 COLOR DISPLAY TOUCH AND KEYS
MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE ETHERNET 

INTERFACE PRINTER INTERFACE
SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005

Mã hàng: 6AV6642-0DA01-1AX1

Xuất xứ: Siemens-Germany

SIMATIC OP177B 6″ PN/DP STN 256 COLOR DISPLAY TOUCH AND KEYS
MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE ETHERNET 

INTERFACE PRINTER INTERFACE
SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com