SIEMENS DIGITAL INPUT MODULE, DI 16X 24VDC

Danh mục: AS Other
Mã Sản Phẩm : 6ES7131-6BH00-0BA0

Mã hàng: 6ES7131-6BH00-0BA0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC ET 200SP, DIGITAL INPUT
MODULE, DI 16X 24VDC STANDARD, FITS
TO BU-TYPE A0, COLOR CODE CC00,
MODULE DIAGNOSIS


Mã hàng: 6ES7131-6BH00-0BA0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC ET 200SP, DIGITAL INPUT
MODULE, DI 16X 24VDC STANDARD, FITS
TO BU-TYPE A0, COLOR CODE CC00,
MODULE DIAGNOSIS


Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com