SIEMENS LOGO! Expansion Module, LOGO! DM8 230R

Mã Sản Phẩm : 6ED1055-1FB00-0BA1

Mã hàng: 6ED1055-1FB00-0BA1

Xuất xứ: Siemens-CN

LOGO! DM8 230R, EXP. MODULE,
PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE,
4 DI/4 DO
Mã hàng:  6ED1055-1FB00-0BA1

Xuất xứ: Siemens-CN

LOGO! DM8 230R, EXP. MODULE,
PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE,
4 DI/4 DO


Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com