Siemens Bộ lập trình CPU 224XP DC

Danh mục: Simatics S7 200
Mã Sản Phẩm : 6ES7214-2AD23-0XB0

Mã hàng: 6ES7214-2AD23-0XB0

Xuất xứ: Siemens-China

SIMATIC S7-200, CPU 224XP
COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY
14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO
12/16 KB CODE/10 KB DATA,
2 PPI/FREEPORT PORTS


Mã hàng: 6ES7214-2AD23-0XB0

Xuất xứ: Siemens-China

SIMATIC S7-200, CPU 224XP
COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY
14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO
12/16 KB CODE/10 KB DATA,
2 PPI/FREEPORT PORTS

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com