Siemens Digital Input Module 16DI, 24 V DC

Danh mục: Simatics S7 300
Mã Sản Phẩm : 6ES7321-1BH02-0AA0

Mã hàng: 6ES7321-1BH02-0AA0

Xuất xứ: Siemens -DE

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN


Mã hàng:  6ES7321-1BH02-0AA0

Xuất xứ: Siemens -DE

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN


Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com