ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT LỒI

Danh mục: Idec
Mã Sản Phẩm : YW1P-2EQ4S

ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT LỒI

Mã hàng: YW1P-2EQ4S

Màu xanh da trời, 24V AC/DC

Xuất xứ: Idec- China

ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT LỒI 

Mã hàng: YW1P-2EQ4S

Màu xanh da trời,  24V AC/DC

Xuất xứ: Idec- China

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com