ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT PHẲNG

Danh mục: Idec
Mã Sản Phẩm : YW1P-1EQ4S

ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT PHẲNG

Mã hàng: YW1P-1EQ4S

Màu xanh da trời, 24 V AC/DC

Xuất xứ: Idec- China

ĐÈN LED: KHÔNG CÓ BIẾN THẾ, IP 65 NGOÀI MẶT TỦ, MẶT PHẲNG

Mã hàng:  YW1P-1EQ4S

Màu xanh da trời, 24 V AC/DC

Xuất xứ: Idec- China

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com