Siemens Modul EM 223 32DI/32DO 24V DC

Danh mục: Simatics S7 200
Mã Sản Phẩm : 6ES7223-1BM22-0XA8

Mã hàng: 6ES7223-1BM22-0XA8

NSX: Siemens-CN

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O 

EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 

32DI 24V DC, SINK/SOURCE, 

32DO 24V DC, 0.75A/POINT,SOURCE

THIS S7-200 CN PRODUCT HAS 

CE APPROVAL ONLY

Mã hàng: 6ES7223-1BM22-0XA8

NSX: Siemens-CN

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O 

EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 

32DI 24V DC, SINK/SOURCE, 

32DO 24V DC, 0.75A/POINT,SOURCE

THIS S7-200 CN PRODUCT HAS 

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com